VJEČNI SPLIT

PORTRET JEDNOGA GRADA

"Spljete grade, teško uzdisanje,
Tko te spljeo, divno li te spljeo!"

Luka Botić: Bijedna Mara

l.

SPLIT mojeg djetinjstva i moje prve mladosti bio je još uvijek Split Frane Bulića, Ante Trumbića i Kerubina Šegvića. Bio je još uvijek Split načelnika Vicka Mihaljevića, Stipe Igre, posljednjih puntara i umirućih "tolomaša" i Bajamontijevaca. Spit čakula, beštimija, hrvatske narodne i "tolomaške" glazbe, koje su se tukle za vrijeme procesije Svetog Duje ili uoči blagdana Svetog Križa na Širini i ispod Tomićevih stijena. Split škondarijola, procesijuna i šokolskih parada; maškara i Krnja. Kada su po splitskoj pijaci nacionalistički studenti išli zakrabuljeni u mrtvačkim kosturima, persifilirajući Cuvaja, obrijavši Stipu Igru u bradu Franje Josipa i izazivajući demonstracije protiv Atemsa. Split težaka Joze Smodlake, one od tovara, kako ju je u svojem Libru ovjekovječio Marko Uvodić. Split bunta, revolta, smijeha i velikih iščekivanja, koji je upirao svoje poglede prema Lovćenu i Balkanu, Beogradu, više nego li prema Zagebu i sjeverozapadu. Split mladosti Ivana Meštravića i Joze Kljakovića, Tartaglie, Matošića, Bulata, Kaliterna, Čulića, Lugerovih i Radičinih, koji su na razvalinama jednog carstva u raspadanju predviđali bolje i sretnije dane, koji se nikada ostvarili nisu...

Ako Dalmacija nije nikad bila cjelina i, ako se netko, rođen u Zadru, osjećao različitim od onoga rođenog u Dubrovniku ili u Kotoru, a da ne govorimo a onima, koji su silazili s brda i pristizali s otoka, nije ni Split bio cjelina. Jer, između Splita grada i onog s Lučca ili iz Velog Varoša postoje duboke psihološke razlike, koje se tek, možda, u stanovitim trenutcima zajedničkog života stapaju, da bi se ponovno odcijepile i pošle svojim putem u svakidašnjici toliko različitih i raznolikih života.

Grad Split je vrlo malo značajan za temperament Splita, ako ga se gleda s gledišta Splitske pijace. Po tim starim pločama šeće i okreće se sve ono, što je pristiglo s raznih strana Dalmacije, i primorske i otočke i zagorske i sinjske i poljičke. To i nisu pluća Splita, iako se ona svojim načinom nastupanja najviše vide i čuju. Dijoklecijanova palača i venecijanska zdanja iskupila su u svojim zidovima toliko vanjskog i domaćeg pučanstva da se on više puta i ne osjeća splitskim. Jer, od Dioklecijanovih zidova pa do Marmontovih poljana živio je jedan svijet, toliko različit između sebe, da nije imao ničega zajedničkoga sa svime onim, što se zbivalo izvan tih zidova i zdanja. Ali i usprkos tomu, i taj je središnji dio grada imao svoj značaj bez koga se nisu mogla razmatrati, niti shvatiti njegova sastavna snažna i zdrava predgrađa. Za razliku od Dubrovnika, Split je neprekidno borbu vodio između grada i predgrađa, odbivši da ostvari jednu zajedničku cjelinu. Kadgod je Varošanin ili Lučanin prohodao splitskom pijacom, a to nije bilo davno, on se je uvijek osjećao nepozvanim gostom, i zaustavljao se na rubovima pijace, da ga netko s kavanskih stolova ili s prozara ne bi pogledao krivim i nezgodnim okom. I tada bi se posebno obukao, okitio svečanim odijelom, iako je bio radni dan, jer je znao, da mu se moglo zamjeriti, što je svojim pristupom razbio harmoniju i Peristila i pijace. Izići na pijacu, značilo je biti viđen ne samo od cijelog Splita, nego i od cijele Dalmacije. Taj urbanski običaj, koji nameće nevidljivi zakon svakog grada, mučio je ne samo Zagorca i Poljičanina i Sinjanina, nego i Varošanina i Lučanina. On je ne samo oblačio svoje najbolje ruho, nego je i hodao jednim posebnim gospodskim hodom, koji je još više izazivao ironički smijeh kod onih Splićana-građana, koji su bezbrižno sjedili i krali Bogu dane za stolovima Gradske kavane. Ipak, ulazak u grad bio je rijedak dogadaj, koji je svatko doživljavao nekoliko puta tjedno, kada se spremao na tu veliku ritualnu šetnju, koja je vodila s jednog kraja na drugi dragoga grada.

Don Frane Bulić pojavljivao bi se obično u podne, uspravan, vitak, kardinalski važan. S visokim crnim šeširom, koji nije dostizao visinu cilindra, ni zaokruženost polucilindra. Bio je veličanstven u svojem dostojanstvenom koraku. Toliko kneževskom i gospodskom, da je više nego na jednog katoličkog dostojanstvenika sličio na rimskog senatora. Don Frane je u toj svojoj jutarnjoj šetnji bacao svoje brižne poglede na svaki kamen Dioklecijanove palače, oblijetao oko svih starih i novijih starina, doticao se svojim prstima stupava i sfinga, gradskih vrata i podnožja, kao da se radilo o nečemu što je njegovo, što je on sâm, ako ne sagradio, a ono sačuvao kroz svoj dugi vijek bdijenja i pažnje. Mrkim okom pogledao bi mulariju, koja bi se igrala škondarijola za starim stupovima ili po klasičnim zidovima ugljenom pisala svoja imena i po koju nelijepu riječ. I kada su nova revolucionarna vremena nastala, odnoseći stare legende i autoritete, i Balkan sve više nadirao u predgrađa i u sam grad, Don Frane je postajao mračniji i skeptičniji. Jer, za njega su Splićani bili barbari: Quod non fecerunt barbari - govorio je on - fecerunt Splalatini (Što ne učiniše barbari - učiniše Splićani). I kada je Meštrović odlučio kontinuitet splitskog stvaranja povezati sa svojim kipovima i baciti svoje sidro u srce Latinstva, Don Frane, Hrvatina i glagoljaš, Soljnjanin više nego civis romanus, ustajao je nogama i rukama, uz veselje cijelog Splita, koji je u tome uživao, jer Split voli borbe i polemike, svađe i predbacivanja više od slatke marende, da se odupre napadaju na civilizaciju, kako je on to znao govoriti i ponavljati do neumornosti! Iako više blizak Grguru Ninskome, po temperamentu, nego li bilo kome rimskom kardinalu, Don Frgne nije nikako volio da se u to rimsko svetište uvlači jedan grubi i primitivni glagoljaški svećenik, kamu je on određivao mjesto u autohtonom predgrađu. Bojao se Don Frane, da će nas Zapad osuditi, da nismo u stanju očuvati ostavštine velikih stvaranja.

Jer, Don Frane je živio saživljen s prošlošću; i taj Dioklecijan, koji je, na kraju krajeva, izveo jedno od najkrvavijih mučenja kršćana, po Don Franinu pričanju nije to nikako činio iz nekog oduševljenja, nego prisiljen nekom raison d'ėtat, nametnutom po prestižu i ulozi, koju je imao u Rimskom Carstvu. Vrlo često znao bi nam doviknuti: - Ta i žena je Dioklecijanova bila kršćanka, pa kako bi taj Solinjanim mogao biti tako krvav! - I kada je Meštrović Grgurov prst uperio prativ Katedrale, gdje se hrvatski jezik cenzurirao u davna vremena hrvatske otpornosti i težnje za nezavisnošću, Don Frane je umirao, predviđajući veliku noć, kako se s Istoka spušta na te obale i na taj grad, koji su te noći i taj mrak umjeli vrlo često izbjeći.

Tko je vidio Don Franu u tim njegovim stavovima, taj je vidio i Split, koga više nema; Split jedne sređene i civilizirane Evrope, u kojoj je latinski univerzalizam i mediteranska politija oblikovala hrvatski građanski organizam sastavnim dijelom Zapada i Evrape. Taj klasicizam, koji se danas potpuno izgubio, nosio je u liku Don Franinom svoj zadnji veličanstveni oblik, koji je na sve nas utjecao harmonički i toliko vješto, da smo u njegovu susretu postajali blaži, odgojeniji i kulturniji. Kada je Don Frane kroz Peristil i kasnije kroz Muzej vodio svoje goste sa Zapada, državike i kraljeve i novinare, on je gradu davao oblik jedne rijetke kultume manifestacije, kakvu je bilo teško susresti i u većim sredinama Sredozemlja. Tko taj i takav Split nije vidio, taj nije osjećao čar starine u jednoj staroj i nestaloj Evropi, koju sada grize barbantvo materijalizma i dim industrijske revolucije. I što je najvažnije, takvog Don Franu, kaga nije shvaćala naša inteligencija prve polovine ovog stoljeća, shvaćao je i seljak i radnik. Ti su mu prilaziIi posebnim poštovanjem, i u njemu su posebno voljeli vrline kneževske i suverene.

2.

U Velom Varošu još se uvijek na Svetom Križu vijao barjak na štandarcu, simbol osvajenja hrvatske i narodne općine. Na Širini su živjeli Bilanovi i Demeri, težaci, koji su kopali i orali svoju zemlju na Splitskom polju. Bili su to ljudi kršni i uglavnom mučaljivi. Juzik im je bio težak i tvrd, kao i zemlja, koju su kopali. Izgledali su ponosni na svoje pravice. Kada bi prilazili odvjetniku ili meštru, da im riješi neki spor ili popravi nešto na kući, oni bi obično sa sobam vodili svoje, "da prostite", žene, koje su najprije slušale i zatim kazale svoje, jer diplomaciju jezika naš težak nije znao nego ju je povjeravao ženi, koja je sve to zapleteno i spleteno znala bolje izreći i rastumačiti. Događalo se to obično u nedjelju poslije ručka, kada je bilo više vremena i kada se gospodar spremao na spavanje i u kavanu na rivu. Koparan je bio smeđ, ali sav čist od sukna, ispod koga je izvirivala vunena rukom rađena košulja. Muž je stajao tajanstveno miran, dok je žena izlagala nacrte i planove, živo i dostajanstveno.

Trumbić i Smodlaka su tim težacima otvorili oči, kako se govrilo. Bilo je to prije pojave Stjepana i Antuna Radića, i pokraj njihovih dnevnih problema, u to je vrijeme "amerikanka" vladala sa svim njihovim bićima. Bilo se teško odreći stare laze i prihvatili se nove, koja, kako su oni govorili, nije davala ono isto jako vino. Civiliziranje grada nije samo donosilo novu lozu, nego i vodu u predgrađa. I kada je trebaIo dovesti vodu na Širinu i sazidati je uz zid Demerovih, stari se Demer pobunio. Taj njegov bunt i danas sažimlje u dvije riječi sav smisao Splitskog težaka:

- Ne dan! - zavikao je vlastima.

Isprsio se ispred zidava sam samcat, dak ga je žena zvala da se makne s puta vlastima, koje su određivaIe mjesto gradenja funtane, izgovorivši samo svoje: - Ne dan! - Na našim teracama žene su se povlačiee u svoje stanove, da ne bi bile svjedocima na parnicama, koje su morale iz toga stava biti posljedicom. Ja sam privirkivao i imao u sebi duboko poštovanje za tog osamljenog čovjeka, iako ustvari krivag, kada se radilo o dovođenju vode, od koje je sve susjedstvo moglo samo imati koristi. Bilo je u njega smisla za obranu svojih pravica, odrješite odlučnosti, da se susprotstavi vlastima, koje su ulazile u njegovo dvorište, kaje je on smatrao svetinjom, nečim što je on sâm stekao. Taj osjećaj prava na vlasništvo, toliko istovjetovan sa smislom za osobne pravice, činio je Splitskog težaka toliko izgrađenim pojedincem, da ga nikakva sila nije mogla slomiti, i od taga dana, Demer je poskočio u poštivanju, koje je kod sviju uživao. Zato, što je uspio istaknuti svoje pravo na osobnu nezavisnost, ljudi su za njega osjećali poštovanje, iako ga, možda, i nisu voljeli.

I kada je tog predvečerja bumbal zabrecao na Ave Mariju i paslije kasno u noć na Pokoj vječni mrtvima, bilo je sve skrušeno u potkrovljima, gdje su odjekivale Zdrave Marije za žive i za mrtve. Sveti je Križ bio sam za sebe legenda, kroz koji se noću šuljao svijet mrtvih, o kajem je svatko govorio, a nitko ga vidio nije. Noncul Jere bio je zapravo jedini, koji se nije strašio aveti, koje su lutale uskim i mračnim stepenicama zvonika, kada se vraćao noću poslije brecanja, ili išao rano ujutro prije zore zveknuti prvu jutarnju. I to drvo Križa, koje su nekada, navodno, Venecijanci pokušali ukrasti i samo se kroz oluju na lađici vratilo i stavilo se samo na glavni oltar, bilo je uvijek tu ožalošćeno, gledajući nas svojim pogledom sažaljenja, opraštajući svima i svakome, tko se približavao u jecajima i uzdisanjima teških sumraka.

Tko se nije suživio s varoškom Korizmom i Marčinim Petkima, s trijumfalnim Velikim tjednom, taj ne zna, što suživljavanje jednog života, osnovanog na slijeđenju kršćanstva, znači u kasnijim godinama života. Marčini Petki, kako su se oni tada zvali, donose proljeće i njegovo buđenje kroz jedno fiziološko treperenje. Mladi i stariji svijet u pratnji mularije, osvježen prvim zahvatima proljeća, spremao se na Križni put, koji nas je vodio do Svetog Jere na Marjanu. Prvo stajalište bilo je kod Svetog Franje na rivi, gdje se obično molilo ispred lika Gospe od Sedam Žalosti, do koje je bila Marulićeva grabnica. Ta Gospa sa sedam mačeva, koji su razdirali svu njenu bol majke, djelovala je samilosno. Ona je postojala i veličanstvenija u svojoj boli, dok su žene izricale svaje molitve. I s toga stajališta do Svetog Jere bilo je manjih kapela s likovima i svetištima, ispred kojih se postavljalo prvo gorsko cvijeće, zaustavljalo, molilo, šalilo i razgovaralo. Ispod nas stajao je zapušten Kavanjinov kaštelet s jednom crkvicom, za koju se govorilo, da se na njenim vratima svake nedjelje pojavljuje bijela žena. Taj kaštelet, u kame je Kavanjin pisao svaje "Bogatstvo i Uboštvo", sada je pretvoren u galeriju Meštrovićevih reljefa iz Isusova života, i crkva je bila otvorena puku divnim govorom biskupa Franića.

Povorke naroda penjale su se gore i više gore prema brdima na skrajnjim vrhovima Marjana, gdje su nekada živjeli pustinjaci, u sobicama izgrađenim u brdima, s crkvicama, koje su se rijetko otvarale, a iz kajih su virile neke stare freske, prikazajući pakao i vječnu vatru, na kojoj su se pekli gnješnici. Te slike toga ispaštanja nosili smo u sebi i nismo bili u stanju prenoćiti paslije tolikih fantostičnih mučenja i pričanja. Tu bi tada na tim stijenama došlo i do odmora. Žene bi i majke otvorile torbe, iz kojih bi ispadale pofrigane grijce, na ulju, posoljene, i fritule ispečene na ulju, zbog posta, i tako opijeni suncem, mladim povjetarcem i uljem, žurili bi svi u Sveti Križ na korizmenu prediku, gdje bi franjevac s Dobraga ili dominikanac s Pazara dazvao u pamet muku Gospodinovu.

U Svetom Križu naroda da mu se broja nije znalo; kada se prikazivalo Sveto Otajstvo, narod bi se klanjao ničice. I tu u mojoj mladasti ima i ova uspomena, kojoj mi je i sada teško pronaći odgovora. Dok se tako Sveto Otajstvo prikazivalo, jedan se od uglednih težaka digao, izjavljujući glasno, da se Isukrstovo tijelo ne nalazi u Svetom Otajstvu, na što je nastalo zapomaganje žena i djece, plač sa svih strana. I dok je čovjek bio odstranjen iz svetišta, ljudi su se upuštali u tumačenja, predviđali zla vremena, koja su se, navadno, pripremala svijetu. Bila je to godina zvijezde repatice, za koju se govarilo, da donasi rat, nevolje i bijede, da se stara stoljeća jednog zastarjelog svijeta prebacuju u nova nepoznata i neodredena. Nama je mladima sve to izgledalo privlačivo, zagonetno, ali i vrijedno očekivanja.

Marčini Petki uvodili su nas u Veliki tjedan u Veliki Petak, kada se Bratovština Svetog Križa spremala na svoju veliku svečanast. Takmičenje oko toga, tko će nositi Križ. I već na Veliki Četvrtak bumbal je zamukao, dok su po kućama i crkvicama zvrčale čarčarike; nije se pralo ni umivalo do podneva na Veliku Subotu; malo se jelo, mnago pilo. Vračalo se u vrijeme i molilo, da kiša ne padne, da ne omete taj veliki i rijedak dogadaj Isusava sprovada, koji je držao napetim cio grad. Bratovštine, odjevene u bijelim tunikama, sa svijećama i svjećicama, unosile su na Veliki Petak ugadaj, koji je ispunjao duše visokim osjećajima, koje samo može dati uvjerenje, da je smrt privremeno fizičko nestajanje, povezano s uskrsnućem. l kada je Don Erkulan Luger na pijaci svajim gromkim glasom otpočeo psalam:

"Puče moj, što učinih tebi,
da ti razapne mene!"

iz stotina i tisuća grla naroda nikom poniknuta nastavljalo se lamentacije staroga Splita, koji se osjećao jedinstenim i skrušenim u svojem poniženju i duhovnoj sabranosti. Usknnuće i Božić nisu bili tako osjećanji, kao Veliki Petak, koji je svojom simboličkom dramam izražavao život, kao izraz žrtve i predskazanja jednag plemenitijeg i boljeg života.

I kada smo se, okrijepljeni, vraćali kući, stara je Sinovčićka svojim glasom punim kazne i prijetnje, preklinjala svoje sinove, da se vrate Bogu, dok smo na teracama gasili svjećice s Kristova groba, da bi sutradan rano ujutro odlazili na Marjan i brali gorsko cvijeće za Kristovo Uskrsnuće, dok je još uvijek odjekivao u nama glas puka s misa mrtvih:

"Kada se budu tresla nebesa i zemja
Kada dojde dan onaj strašni, dan sudnji,
Dan Ognja, Pravde vične,
Pdmiluj nas Gospodine!"

Da se je u tim danima pojavio Marko Marulić, i on bi bio osjetio, da je Split ostao onakav, kakav je bio u njegova vremena, kada je on pjevao svoju Juditu i svoje korizmene lamentacije. Za nas je on oživljen u liku Don Franinom, koji je nastavljao njegovu tradiciju.

Ali, to nije bio sav Split. To je bio Split Korizme i mjeseca Marča, To nije bio Split Svetog Duje, Split Karnevala, Split maškara i poklada, Split politike i mižerije, Split kativerije i malicije, Split, koji može i uvrijediti i ubiti, Split kaji se zanosi za jednu ili drugu struju, Split koji mrzi i škojane i vlaje, kaji zazire od svgkoga, tko nije pravi Splićanin; a tko je taj pravi Splićanin, to malo tko zna! Split, koji može zapivati kao malo tko, da ga se čuje s one strane Jadranskog mora, ali može i prokleti, da se do neba čuje! Taj Split - koji se tako jetko označio u Kerubinu Šegviću, polemičaru protuslovnom i gorkome, kaji je mogao od Starčevićeva pravaštva preuzeti čak i aktivnu ulogu kod stvaranja "vlaške" Jugoslavije, pa čak i savjetovati Matu Drinkavića i svoje ostale prijatelje kako da surađuju s Aleksandrom, i da u isti mah, samo malo kasnije, bude i ideologom ustaštva i gotskog podrijetla Hrvata - nije nikada zaboravio na Tamu Arhiđkona, koji je bio više učiteljem Trumbića, nego li jednog od svajih tumača, Šegvića. Jer u Kerubinu Šegviću ima mnogo od splitskog pučanskog značaja, nikada zadovoljnoga, uvijek spremnog na otpor, na pobunu, pozdravljajući sada u oduševlienju jedno uvjerenje, a poslije oprečno onome prvome. Da li je to sve iz oportunizma ili iz organskag splitskog nezadavoljstva, koje iz oduševljenja za Slavenstvom prima širokim zanosom Srpstvo, da se odmah malo zatim okrene svom svojom snagam i impulzivnim temperamentom protiv Srpstva u naručaj Hrvatstva i Zagreba, smatrajući se čak vođom jedne revolucioname politike, Hrvatstva. Šegvićev značaj najbolje označuje taj multipolaritet Splita: njegovo skakanje iz jednog ekstrema u drugi, slavenski negativo i mediteranski neukrotivo. Iako je Kerubin Šegvić vrlo često bio strancem u Splitu i nije se osjećao u njemu kod kuće, on je bitno bio izražaj splitskog nemira, splitske proturječnosti, splitskog unutrašnjeg antagonizma, koga ima u najvećoj mjeri i u Varošu i na Lučcu.

Bilo bi zanimljivo jednog dana dati analizu tog našeg čovjeka, ustvari plebejca, koji se rodio u srcu našeg hrvatskog plebejstva, odgojio se zatim u sredini klasičnog latinstva, i bio rimskiji od Latina, iako ostajući pri tome hrvatski pravaš: gotovo nikad klerikalac, iako klerik, Šegvić nije volio Split, i Split nije volio njega, jer Split jedno ne voli, a to je: ružnu glavu. Veliki dio Don Franina uspjeha bila je njegova lijepa i senatorska glava, koju nije nitko mogao mrziti. U Šegvića je, zatim, bilo mnogo od splitskog sangvinika, strasti i emocije, koja Split i čini Splitom. Kao kontrast Lučaninu Šegviću, stajao je Dr. Ante Trumbić, koji je za Splićane bio "Doktur"; jedan značajan primjer, kako se pučanin može asimilirati s civičkim pojimanjem politije, a da pri tome ne izgubi ničega od svojeg autohtonskog plebejskag. Vrlo često u splitske inteligencije, koja je u prvoj genecaciji izlazila iz težačkog padrijetla, osjećalo se ono što bi Splićani kazali "montun" ili "mandrilo". Godine studiranja po Zagrebu ili Grazu ili Beču ili Pragu nisu bile u stanju, kod prvog povratka kući, zatajiti i odbiti u splitskog inteligenta to "montunsko" koje je iskakivalo na svakom koraku po kavanama, kancelarijama i u osobnim dodirima. Ipak Trumbić je i kod toga bio iznimka. Uspravan, dotjeran u odijevanju, gledajući ravno ispred sebe, hodajući gaspodskim korakam, i govoreći jezikam koji je malo sličio na splitski izgovor, Trumbić je ostavljao dojam gospodina jedne mediteranske civilizirane politije. Tkogod je od Talijana ili Francuza, pa čak i Engleza, imao prilike surađivati s Trumbićem, magao je vrlo teško pronaći to njegovo plebejsko podrijetlo. Njima je on izgledao gospodin engleskog tipa, s mnogo odgovomosti i ozbiljnosti, koja nije dopuštala šalu, nego je znala za odgovornost mjere i obzira. U tome je Trumbić umio nadkriliti i Don Franu, jer on nikada nije prelazio u emociju i dozvoljavao, da se njeogv temperament prelije u žuč i strast, koja je odlikovala sve Splićane, kako se to vidjelo u Don Kerubina Segvića. Trumbić je osnovno bio odvjetnik, što u jeziku De Tocquevillea znači, da je predstavljao do savšenstva onu klasu pravnika i politika, koji su u vremenima demokracije zamijenili srednjovjekome klerike i predstavljali novog evropskog univerzalnog čovjeka, koga je komunistička revalucija označila svojim glavnim neprijateljem.

Trumbić je bio čovjek gvozdene riječi. U tom je bio sličan, vrlo sličan, splitskam pučaninu težaku, koji nije nikada ni briljantan ni dekorativan u govoru, kao što to može biti Poljičanin. Škrt na riječima, zna im označiti pravu bit i dati pravi smisao. Kako splitski težak ne raspolaže s mnogo riječi, za njega je svaka riječ dragocjena i vrijedi daleko više nego u ustima onih, koji mogu istom smislu dati izraza u više riječi. Ta vrlina resila je Trumbića, jer Trumbić je oličavao splitsku značajnast, tvrdu, oporu, rudimentanu, nepromjenjenu i ustrajnu. Ali i Trumbić nije volio Split, posebno ne poslije svojeg izbivanja u velikom svijetu i on se je bolje osjećao u Zagrebu, gdje se magao povlačiti i živjeti u odnosima, koji njega nisu previše ograničavali. Ali i Trumbićeva razočaranja bila su tipično splitska, nastajala su iz jednog moralistićkog stava prema događajima. Kao i u svakog Splićanina, i u njega je osjećaj prevare djelovao u znaku povačenja i samozatajivanja. Splićanin može sve podnijeti, osim osjećaja prevare, jer Splićanin umire za pravicu; i ako mu se ta pravica obećala i on se za nju kidao, a ona uskratila, Splićanin je ili ustajao na otpor, ili se povlačio u sebe. Taj katonski element u Trumbićevom značaju tipično je Splitski, iako se to ne vidi, niti često priznaje, jer se Splićanina uvijek želi predstaviti čovjekom, koji leti za dogođajima i mijenja se kroz njih. Autohtoni Splićanin, onaj iz Varoša ili s Lučca, nije takav; on je čovjek načela, i teško se od istih rastaje. Gorak je bio Trumbićev svršetak upravo uslijed tog osjećaja prevare, koja se bunila protiv njegova shvaćanja pravde i pravice. To Trumbićevo razočaranje i to njegovo povlačenje iz javnog života, najbolje su osjećali stari Splićani, njegovi politički sljedbenici iz njegovih mladih političkih dana. Ja se tu sjećam mišljenja mojeg oca a Trumbiću: s kakvim su oni poštavanjem gledati na tog čovjeka u tim godinama, obožavali ga do skrajnosti, tako da im se pričinjalo, da je Trumbićevo odsustvo iz javnag života bilo opomena svijetu, da su svi ideali nestali i da nema vise nade, da će se ikada više pojaviti svijet poštenja, integriteta i pravde. U svakoj drugoj sredini, gdje bi bilo više zakona u vođenju javnih poslova, Trumbić bi bio predstavljao visokog zakonodavca, kakvih ima po gornjim kućama anglosaskih demokracija. U nas je on ostao na rubu javne stvari, gubeći pokadšto svoje vrijeme i s vrlo sumnjivim ljudima, čije kvalitete nisu imale nikakve osnovne veze s našom res publica. Dužnošću ministra vanjskih poslova, Trumbić je svakako pokazivao daleko više stila u odnosu s velikim svijetom, nego li ijedan ministar vanjskih poslova predratnog Beograda. On je svojom pojavom javno govorio o razlikama kultura i civilizacija, koje postoje u tome pojasu.

Ali, razliku Trumbića i onoga, što ga je činilo Splićaninom, moglo se najbalje ogledati u njegovu prijatelju i protivniku Jozi Smodlaki, ili u velikam nizu dalmatinskih političara i kandida za ministre, koji su se javljivali u vrijeme Trumbićeva konačnog odsustva s vlasti. Briljantniji, pismeniji, načitaniji i novinarskiji od Trumbića, bio je svakako Smodlaka. Čovjek široke kulture, osjetljiv na svaku domaću i svjetsku pojavu, Smodlaka je umio reagirati impulzivno i naglo. Ali Smodlaka nije imao osnovice, s koje bi polazio, i u njega je igralo svoju ulogu, i osobno stanje i smisao za oportunizam, koji nikada nije napuštao. Dok je Trumbić mogao i znao čekati, dotle Smodlaka nije nikada propuštao priliku, kajagod mu se pružala, uvjeren, da je vrijeme isto tako dragocjeno, koliko i zlato. Više Zagorac nego li splitski pučanin, Smadlaka bijaše prava suprotnost Trumbiću. Imajući širi smisao za socijalne odnose u svijetu, Smodlaka je prelazio iz ekstrema u ekstrem, i mogao i sebi i drugima pratumačiti svaku tezu, kada i kako se ta pajavljivala u promjeni vremena. Smadlaka je čovjeka osvajao više svojim mišjenjanjem i skakanjem iz teze u tezu, nego li ustrajnošću, kaja je resila Trunbića. Ali, kao što nije lako shvatiti Split bez Trumbića, tako ga nije lako protumačiti ni bez Smodlake, jer se pauzdano bez Smodlake splitski težak ne bi nikada bio digao iz svojeg subjektivnog poluropstva. Kao i u vremenima Tome Arhiđakona, Splitska je res publica, odnosno politika bila jako zamršena i složena, i dok se po Splitu nisu pajavili vlaji i škojani. Split je imao tri određena staleža: pučanina, zanatliju i gospodu, koja su znala za okvir svojih položaja i ponašala se u prilično harmoničnom balansiranju snaga. Smodlaka je u te odnase unio mnogo poremećaja, i pobuna masa počela je onog trenutka, kada se on spuštao preko kliških zidova u Tomin i Marulićev grad.

3.

Ta duboka sacijalna i politička transfomacija Splita, koja se izvela krajem prošlog i početkam ovog stoljeća, nije se nikako smirila. Ona je u toku dva rata sasvim izmijenila lice grada, razbivši okvire Varoša i Lučca i stopivši ih s gradom samim, gdje su jedamput živjeli patrciji. Priliv Zagore, više put primitivne ali i pitome, s naglim prilaženjem otočana, Bračana i Hvarana, dali su Splitu novo lice, koje je bilo daleko od onaga iz Mihaljevićeva "Pregršt Šušnja", kada se govorilo bovanima, i kada su puntari i tolomaši vodili zadnje bitke, da li će se troglavka ili trobojnica, naš barjak rvacki, vijati nad Marjanom.

Splićani nisu nikada mnogo voljeli ni Bračane ni Hvarane, ali svakako su poslije Prvog svjetskog rata najviše zazirali od Zadrana, - Zaratina. Za Splićane, naravno, ni Dubrovčani ni Kotorani nisu bili pitanja, o kojima su oni vodili računa. Ali njihav prvi problem bilo je njihovo snalaženje s Bračanima i Hvaranima, koji su radili i kupovali kuće i imanja, dok su im Zadrani išli na živce, jer su, kao i Istrani, davali bit novoj beogradskoj vlasti. Između Splićana i njihove neposredne pozadine: Kaštela, Trogira, Poljica i Sinja, odnosi nisu nikada bili ni najbolji ni najintimniji, ali su se oni međusobno tolerirali. Stare srednjovjekovne svađe davno su bile prestale, kao i između Firenze i Siene, ali se je Splićanin na Trogiraniana znao otresti, kao što se znao osvetiti vlaju po pazaru, dok je ovaj mirno pušio lulu. Između Splićana i Bračana i Hvarana rat je bijesnio sve doklegod ipak Bračani nisu uspjeli nastaniti se na naljepšim predjelima grada i zauzeti filozofsko gledanje prema Splićanima, čije je pomanjkanje poslovnog smisla postojalo sve jače ali i nemoćnije. Stari je Split tako umirao u razočaranju i nevoljkom osiećanju, da ga, kako je on mislio, gori od njega pristižu. Novo bogatstvo nije više bilo u rukama ni Splićana ni Trogirana ni Kaštelana ni Poljičana, koji su sve to više postajali jedno u nevoljama. I Šibenik, iako vrlo udaljen od splitske nevolje, pastajao je nekako Splićanima bliži i humaniji. Kada je, međutim, moja baba prvi put uzela feratu i išla u Šibenik, vratila se kući izjavivši, kako je to bio vrlo dugačak i težak put, i kako su tamo ljudi vrlo različiti, pa je zaključila: - Svud me odvedi, ali me u Split uvali! - Putovanja u Zagreb, razumije se, bila su skopčana upravo velikim naporima, tako da su se stari Splićani čuvali takvih avantura. Još im je najugodnija bila šetnja brodom do Trsta, gdje su se osjećali bližima, iako je za njih grad samo bio Split, brdo samo Marjan, more samo ono oko tog grada, koji Splićani vole kao dio svoje najbolje unutrašnjosti.

Priliv dalmatinskag zaleđa i otokâ u Split nukao je Splićane, da se zaklone u tuđe sredine. - Nema ovdje za nas mogućnosti izdržanja, - govojli su nam, dok smo bili mladi. Ali Splićanin nije mogao nigdje iživjeti se, osim u svojem Splitu. Splićanin nije ni ekonamski ni politički emigrant. Nisu Splićani ti, koji su donosili kapital iz dalekih zemalja, nego otočani i po neki zagorski čovjek. Splićanin se, prema tome, uvlačio u sebe, postajao nezadovoljan, odnosno grintav, mrzio sve i svakaga oko sebe, volio ogovarati i sumnjičiti svu, kako je on zvao, fureštariju, koja je poplavila njegove uglove, njegova vrata i njegove stanove. Tako je Splićanin provodio sve svoje dane po nekim malenim kavanama, gdje je on buljio u nepomično obzorje mora, koje je stajalo više puta kao stajaća voda ispod rive, izgovorio po neku riječ, opsovao nekoga, i ljutio se na sama sebe i grad, koji je ispred njega rastao i prerastao snažnijim i drugčijim, nego ga je on zamišljao. Taj dinamični impuls Splitu dala je općina Dra Ive Tartaglie, s kojim je staj Split vodio podmuklu i šutljivu borbu, ali koga je u dubini poštivao i volio. Tartaglia je Split izdigao iz sitnog ali dragog nam provincijalizma i kampanilizma u grad jačih dimenzija i snažnijih mogućnosti, imajući protiv sebe sve i svakoga, dok ga je razvijao, ne doživjevši priznanje, kada je Split postigao razmjere grada svakako najdinamičnijeg na Jadranu. To je bilo vrijeme između dva rata, kada je i Ivan Meštrović prenosio u Split veliki dio svojeg djelovanja, što je Splitu dalo značenje svakako drugog grada na hrvatskom teritoriju. Taj dio splitskog života Ivan Meštrović i danas nosi u sebi, kao najljepše što je u tom životu ostalo. Ivan Meštrović je uživao u splitskim ćakulama, kao i svi mi, slatko se umio nasmijati splitskoj duhovitosti, koja kanda ni sada nije ostavila Splićane u svim njihovim nevoljama. Tko god se našao u Splitu, taj je uvijek morao osjetiti snagu splitskog humora, s koliko malo uzrečica Splićani daju oznaku jednog dogadaja, jednog čovjeka, ili postavljaju i rješavaju probleme. Za volju jedne šale Splićanin bi žrtvovao sve od sebe: i kada ga ta ostavlja, on umire. Težak teret, koji na svakoga pojedinca donosi komunizam, pogodio je smrtonosno i Split: grad posmijeha, šale i humora. Splićanin može biti i mandrilo i batal; može se predstavljati znalačkijim od onoga što je, ali je svakako human, iako još do sada, osim par dijalektalnih humarističkih pisaca poput Marka Uvodića, nije nitko dao pravi izraz takvog splitskog osjećanja ljudskoga u čovjeku i u sredini u kojoj žive; osjeća se potreba, da bi to netko mgao dati.

U nastajanju davanja jednog izraza o Splitu kroz roman, uz Marka Uvodića i Vicka Mihaljevića, javljali su se mladi pisci, kao Ante Cettineo, ali je to bilo manje splitski autohtono, više jedan refleks čitanja suvremenih talijanskih i španjolskih novela, presađenih na naš tip. Iako Mediteranac, Splićanin je i Slavenin i Hrvat. To znači, da u njega ima specifično našinskih elemenata, za koje ne zna ni Cervantesova Španjolska ni Goldonijeva Venecija. Pomanjkanje kakvog psihološkag portreta grada Splita dolazi iz toga, što Split nije dao svojih romanopisaca i pjesnika snage jednog Tina Ujevića ili Miroslava Krleže. Iako je prvi proveo stanovito vrijeme u Splitu, on je ipak bio izraz pitome Imotske krajine, dok panonski bunt drugoga nema nikakve intimne veze s mediteranskom urbanskom problematikom, za koju treba više suptilnosti i više smisla za oblik, kakvog ga ima, recimo, u Ive Andrića. Tako sve što je ostalo od Splita, mora se tražiti kroz "Pregšt Šušnja", ili kroz "Onu od Tovara" ili na stranicama humarističkog lista Uvodića i Katunarića "Duje Balavca", ili kroz Vidovićeve akvarele, koji pružaju samo onu sjetnu i melankoničnu i romantičku narav Splita, koju je u riječima uspio samo izraziti bijedni Luka Botić kroz svoje sentimentalne boljetice i stradanja. Ili, konačno, u naše vrijeme, u pošadama i operetama Ive Tijardovića, koje su pridonijele više populariziranju Splita - Splita grintavog, zaplakanog, zaljubljenog, smiješnog, veselog i tugaljivog, - od svega, što je bilo tko iznio i dao. Taj splitski život s periferije Marjana malog svijeta, koji se pita, da li bi se "dalo živit", "sa ono bokun naše mižerije i od svita kativerije", za koga je "naša jubav šira vengo je splitsko poje", gdje se "naši Tonči" pojavljuju u svoj svojoj naivnosti, kao vječni ljubavnici, u društvu naših šjor Dane i šjor File: gdje se splitske kale i kuntrade osvjetljavaju u patosu toliko intenzivnog života, da nas ono ispunja i u dalekim stranama svojim uspomenama i nostalgijama, traže još svojega Vergu i svojega Baroju, da mu zaobli krunu umiranja jednog od najlegendarnijih gradova hrvatskag Sredozemlja. U glazbi, gdje je to bilo sretnije i uspjšnije, dali su mnogo toga i Hatze i Gotovac - "kontrado, kontrado, vele li si duga, kad mimo te projdem, obajde me tuga" - ali i za to treba i libretista i romanopisaca, da bi slika bila izrazitija i jača.

Ja bih uistinu volio, da nam netko dade našu mladost sa širine ispod zvonika Svetog Križa. Kad smo se igrali na škondarijole, i sricali neke nepoznate stihove, kao ove:

"Biša, biša šorti fora
Kvešta že la tua ora"

i kada smo se igrali sa Stipom Igrom ili slušali razgovore težaka s tovarom, ili sudjelovali u političkim i nacionalnim borbama, za koje su Splićani smatrali, da iz njihove sredine imaju odlučiti sudbinom svijeta. Splitsko prelaženje iz narodnog, slavenskag, preko pravaško-starčevićanskog, do hrvatskog i zatim jugaslavenskog, te ponovno hrvatskog opredjeljavanja, uglavnom nametnuto takvim razvojem njegove inteligencije, nije još uvijek dalo svojeg analitičkog i objektivnog tumačenja; i teško će ga dati, daklegod se ne utvrdi cjelokupno naše gledanje na naš problem. Ali je jasno, da je u svim tim prelazima bilo više iskonskog i istinitog oduševljenja za ideale, nego utilitarističkog oportunizma, kako se to obično ponavlja. Kada čovjek uzme u obzir, kako su završili svi ti Trumbići, Tartaglie, Ljubići, Vukušići, Matošići, Kaliterne, govoriti o oportunizmu bilo bi više nego netočno. Pa i ta "Mala Moskva" iz Velog Varaša, koja je sanjala o nekom socijalnom ekvalitetu, gdje bi svatko ustvari trebao malo raditi, a mnogo jesti i piti - viva la Španja dove si beve e manja - jedna od tipičnih splitskih fikcija - umire u razočaranju. Svi ti Vicke Krstulovići, Marići i Bače, ili još uvijek za svoje ideale umiru u tamicama svojeg komunističkog raja, ili tek sada otkrivaju, da su ih crveni Srbijanci prevarili, i da Split ne može biti nego 'rvacki. Smatrani konačno od cenlralnag komiteta više anarhistima i nihilistima, nego li discipliniranim članovima Partije - takvi su ih uvijek smatrali i označivali "inžiniri smrti" i operatori OZNE i UDBE, od druga Tita pa do automata Kardelja - oni i danas postupaju kao Katalonci - uvjereni, da je ipak sva sreća života dostignuta samo onda, kada je individualnost ostala izvan doticaja etatističkog monolitstva. I kada su oni vidjeli te Ruse u Splitu, o kojima su u svojim maglovitim glavama sanjali, bili su prvi, jer takav je Split, kao i ono sa Srbijancima, da uskliknu: - Asti Boga, s kim smo se ujedinili! - Ča je triba gavorit! Di ti je dimijana vina ča si je pio pod Auštrijom! - Blažena Auštrija, zašto je vrag odnija?!

4.

Govoriti o Splitu a ne govoriti o tovaru, značilo bi ne dati punu sliku psihologije toga grada. Ta dekorativna, strpljiva i tvrdogava životinja, koja se i u Splitu morala pojavili u isto vrijeme, kada je iz Mezopotamije sljegla uzduž obala Sredozemlja, srasla je toliko s ćudi splitskog čovjeka i težaka, da se narav Splita ne da shvatiti, a da se ne naglasi smisao i uloga tovara u splitskom životu. Tovar je oduvijek u predgrađu Splita, Velog Varoša i Lučca, živio u istom dvorištu, gdje je živio i težak, obično ispod prvog kata, tako da je njegov gospodar mogao noću kroz san osjetiti tovarovu toplinu i njegovo buđenje u praskozorje. Ja ovdje ne zovem tovara magarcem, jer taj književni izražaj nema nikakve veze s čitavim sklopom odnosa mentaliteta samog težaka s tovarom. Magarac i magare, upotrebljavani od naših književnika i pedagoga, kada, primijenjeni na čovjeka, imaju sasvim protivno značenje od onaga, koje mu daje splitski težak.

Za splitskog težaka, koji nije seljak u sociološkom značenju te riječi, nego dio urbanskog predgrađa, dakle građanin, za koga je zemlja zanat, kao što je ta i za zanatliju, koji nedjeljom silazi u grad, i čak, u zadnje vrijeme sjeda u kavanu, tovar je u prvom redu njegav kompanjon, kao što je i burro za centralno-američkog težaka sastavni dio njegova života. U rana jutra, kad je splitski težak išao u polje, on je razgovarao s tovaram, svađao se s njim, psovao ga i korio, čak i tukao, ali mu je i povjerovao svoje nezgode s vremenom, sa ženom i s djecom, kao i s gaspodarom, komu je morao nositi trećinu. Ali splitski je težak uvijek umio tovara pokriti da ga zaštiti od sunčanice, stavljajući ga u hlad starostavne vlažne masline, birajući mu posebnu mirisavu i mliječnu travu. Znao ga je vrlo često i okititi za jemstvâ, kada se je bralo grožđe i jele najslađe smokve. Tovar je mira, strpljiva, ali tvrdoglava životinja, i ta njegova narav oblikovala je i splitskog težaka, jer je i splitski težak miran, strpljiv, tvrdaglav, nepovjerljiv, grintav i jednostavan. Tovar može biti i prgav, ali nikada kao mazga, ili tašt kao konj, iako i on spada u genus konja. Tovar je filozor među svoje vrste životinjama, on ima takav stav, kao da o svemu prije želi donijeti odluku, nego se postaviti u pogon, zato ga splitski težak i cijeni, jer nikada tovar ne donosi prenagle odluke, niti se može ili hoće upustiti u imaginacije. Tovar je životinja bn imaginacije, ali osjeća duboko poštovanje za onoga, koji ga poštuje i cijeni.

Na isti način, kao što se ni vječna Atena ne može shvatiti bez tovara, tako se ne može ni vječni Split. Portret oba ta grada, toliko različita a ipak slična, nije potpun, ako se ne uzme u obzir uloga tovara u njima. U Ateni tovar, naravno, ima drugu ulogu, ne toliko utilitarističku, koliko u Splitu. U Ateni tovar nasi cvijeće, voće i katkada i ribu i mlijeko, koje njegovi gaspodari prodaju po ulicama grada, u rana jutra i u kasne večeri. Najljepše i najrazovrsnije cvijeće i voće u razna gadišnja doba kiti tovara, koga atenski težak iz predgrađa čak umije pokriti lijepim tepisima, da bi izgledao zamamniji, čišći i privlačniji. Ta slika Atene s tovarom po njenim ulicama stvar je toliko vječna i tipična, koliko su vječni i klasični spomenici, jer je upravo u tome neprestanom postojanju tovara nastavljena i tradicija grčkog života. U Splitu tovar nije dekorativan ni posebno uljepšavan, jer se on, recimo, i ne pojavljuje nedjeljom i blagdanom, osim za vrijeme Poklada u povorkama maškara. U Splitu je tovar dio težakova argatovanja, dio njegova intimnon dnevnog života; on ga vodi u polje sve do međa Solina i vraća ga kući, gdje se tovar osjećao kao kod svoje kuće. - Marica, Franina, jesi li napojila tovara? - to su riječi, koje se čuju duboko u noć i paslije zadnjih bumbalovih brecanja. Samar se diže s tavara vrlo brižljivo, netom se on uvlači u kuću, i težak više put maže, liječi i pažljivo tare žuljeve i grebotine, koje je samar ostavio na tovarovim leđima sa svim svojim užetima, odnesavši mu dlaku i oderavši mu kožu. Više puta za tih ritualnih poslova, težak ulazi u dijalog s tovarom: - Jesi li s namučio, jadni moj tovare! Ča ćeš, takva ti je sudbina, da cili dan 'rgatuješ, kao i ja, dak gospoda mile-lale uživaju, peru se u more, kupaju, ala drago! - U tvrdoglavosti Splićanina mnogo je od tovarove tvrdoglavasti, teške, namučene i asketske. Tu leži i razlog, da se splitski težak i ne ljuti, kada mu netko dobaci, da je tvrd kao tovar, jer on to ne smatra poniženjem nego dijelom svoje naravi.

Kada splitski težak u zoru kreće u svoje polje na svajem tovaru, i kada se on vraća u sumrak kući, i opet na svojem tavaru, svađajući se s autamobilima i kolima, koja ruše tovarovu strpljivost, Split ima svoju čar, koju nitko nije u stanju zaboraviti, ako ga je jedamput vidio. Ta čar vječnosti i strpljenja, pred kojom nestaju svakidašnje promjene živata, praveći od povijesti neprestano ponavljajuću igru izlišnih protuslovlja... Ta stara Zenonova igra vječnog vraćanja kroz tovarovo nepomično gledanje i strpljivo podnošenje i najtežih iznenađenja ima u tovaru još i danas svoj najznačajniji izraz filozofije života na Mediteranu, jer on i sada živi i ne misli iščeznuti i pokraj rasprostranjivanja industrijske revolucije i njenih mehaničkih sredstava prometa... Sve dok bude tovara, bit će i Splita i Mediterana...

Uz težaka, smisao Splita davao je obrtnik, naš artizan, Meštar Lovre ili Meštar Šime, koji su svojim rukama gradili kuće od kamena, cizelirali stupave, kapitele, prozore i vrata, i koje je uglavnom tehnika armiranog betona i cementa odnijela u nepovrat, kao što je odnijela, u svoje vrijeme, i kapetane jedrilica. Obrtnik je znao odsjeći drvo, da od njega napravi najljepši dio pokućstva, udubivši mu svoj reljef; ako je bio klesar, znao je otsjeći do individualnog izraza i po neki svoj osjećaj, koga je vidio izraženoga na skulpturama Dioklecijanove palače ili Eskulapova hrama, Krstionice Svetog Ivana. Kada je bio kovač, znao je gvožđu dati i onaj oblik, koji su mu davali fijorentinski majstori Renesanse. Težak je uvijek imao samo poštovanje za obrtnika, zvao ga je "Meštrom", što je značilo svakako više od radnika; a i radnici su imali poštovanje za "meštre", iako između njih nije bilo više razlike u naobrazbi. Vidjelo se to najbolje, kada komunisti prihvatiše vlast: vrlo je malo starih obrtnika stradalo, iako su i oni morali iščeznuti u poplavi industrijske revolucije. Ti su radnici prelazili ispred obrtnika i meštra s poštovanjem i s njima sažaljevali vremena, koja nestaju... Jer obrtnik, graditelj ili bilo što od zanata, nije bio kapitalist; on je samo kvantitativnom davao smisao kvaliteta. Gdje nije bilo meštra, obrtnika i zanatlije, tu nije bilo ni kvalitativne kulture, i radnik je to osjećao. Osjetio sam to najsnažnije onih dana u Splitu, kad su komunisti preuzimali vlast u odnosu, koji su radnici zauzimali prema mojem ocu, prilazili su k njemu bez riječi, kao da su željeli mu reći: ništa vam se ne će dogoditi, "meštre Lovre!" Ali je meštar umirao smrću individualizma, zanata i obrta, i osjećao, da je svijet stroja ubio i njega, kao što je ubijao i sve ono što je bilo stvaralačko i individualno u čovjeku. Jer zdanje, koje nije bilo od kamena, nije moglo biti ono trajno i dobro zdanje. Kamen odnosi vlagu, dok cement čuva vlagu i ne daje životu onu zaštitu, koju su mu davale kuće od kamena!

Ali je zanatlija bio i osnovom političkag života Grada; on mu je davao obilježje, on ga je dizao i budio, kada se radilo o tome, da se osvaja općina iz ruku "tolamaša", odnosno autonomaša, koji su dalmatinizam suprotstavljali sjedinjavanju te najstarije hrvatske zemlje s Hrvatskom. Zanatlija bijaše i taj, koji se opirao najprije Austriji i kasnije Beogradu, i ugavnom bio osnovom građanske politike, res publicae. Za razliku od trgovca, zanatlija odnosno artizan bio je građanin, koji je davao gradu izrazitiji značaj i od inteligencije. Taj zanatlija umio je sjediti za kavanskim stolom i ostati u razgovoru s ljekarnikom, gdje se za razliku od kavane politika vodila en petit comitė, za zatvorenim vratima.

To je bio Split mojeg djetinjstva i moje mladosti, Split Svetog Duje, ali i Svetog Križa, Split koji je znao kroz tri desetljeća da se zanese za Balkanom i za Zagrebom, paliti krijesove slobode na Marjanu, dok se u luci nalazio jedan knez, koji je poslije postao kraljem zemlje, i da se sakupi na obali, u potpun tajac, uprijevši svoje poglede prema Zagrebu, u trenutku, kada je Stjepan Radić ponesen na vječni počinak. Bio je to i Split, koji je prvi digao ustanak protiv Talijana, da bi poslije osjetio smrt svoje slobode, kad su teškim korakom partizani ulazili u njegove kale i kontrade. Split Marka Marulića, Tome Arhiđakona, Kavanjina, Botića, Bajamontija, Bulata (starih), Trumbića, Vojnovića, koji su ga zvali Spljetom; Frana Bulića, Kerubina Šegvića, Kljakovića, Meštrovića, Tartaglie, Brajevića; Split puka, radnika, težaka, zanatlija, meštara, pulitike, smijeha i humora; Split malicije, dijšpeta i debota, funcutstva, mularije, mižerije ili slatke, batalovštine i mandrilstva, ali i zloće, koju su Splićani znali opraštati drugima, jer su je osjećali u sebi! Split koga više biti ne će, jer se i on pretvara u otužno i jedinstveno društvo komunističkog besmisla za materijalističko oblikovgnje gradova i ljudi. Kako je komunistički sustav svakao najdosadniji sustav, koji se do sada vidia u povijesti, čini se, da će i stari Split umrijeti od dosade i pomanjkanjg humora. Bez humora nema Splitu ni opstanka ni sreće, jer humor je prvi uvjet slobode i života u slobodi! Zato sam i htio zabilježiti ovakav portret svojeg grada, kao uspomenu na ono, što su gradovi bili i značili prije poplave Burkhardtovih "les grands simplificateurs", grubih poluinteligenata, povampirenih barbara i sahranitelja sreće, užjtka, blagostanja, smijeha i humora!

Ti se "grands simplificateurs" nisu pojavljivali tek sada, poslije Drugog svjetskog rata, pojavom komunista; oni su preplavii splitske ulice poslije onog Prvog svjetskag rata, pojavom orjunaštva, kada se rijčima (D'Annunziovim) slavilo i obožavalo dinarsko, odnosno kosovsko osjećanje života. Ta slavenska poganistika, donesena primitivlukom srbijanskog gejaka u te stare okvire i zidove, osvojila je zalutale glave naših tadašnjih omladinaca, čija se brutalnost osjećala i tada, kao i sada, u rješavanju našeg nacionalnog i ekonomskog problema. Taj tip susreo sam u dva maha u Splitu, poslije prvog rata kroz orjunaškog, i poslije ovog drugog kroz komunističkog barbarina. U oba maha bio je to jedan te isti čovjek, ustvari poluinteligent, primitivan i surov, koji je odnio u nepovrat dane Don Frane Bulića, Trumbića, pa i Tartaglie, dane naših mučaljivih težaka i tovara, u kojima je bilo slatko sanjati o Splitu i živjeti sa Splitom.

I da ovaj portret mog Splita ne bi završio, kako Francuzi vele en queu de poisson, mislim, da se ipak najbolje rastati sa Splitom s "Oproštajem" Tina Ujevića, koji reče:

"Ovdi usrid luke naša mlada plavca
Uzdvigla je jidra voljna, smina i nova.
l hoteća pojti putom svojeg plova
Gre prez kog vojvode al zakonodavca.

Budi da smo virni krivovirna pravca,
Ništar manje čtimo (kako i zemlja ova)
- Ki va versih libar množ harvacki skova -
Marulića Marka, splitshog začinjavca.

U lipom jeziku, gdi "ča" slaje zvoni,
Mi dobročasimo garb slovućeg greba
I tokoj ti napis diijački i stari.

Zbogom, o Marule! Pojti ćemo, poni
Žaju imimo velu sunčenoga neba:
Korugva nam ćuhta; gremo, mi puntari!


Bogdan Radica

New York, na Thanksgiving Day 1955.