Josip Horvat o Starčevićevom pogledu u Bosnu

S nekolikim sam prijateljima u više navrata razgovarao o odnosu izmedju Hrvata neznabožaca i kršćana sa jedne, i Hrvata islamske vjeroispovjesti sa druge strane.

Kako se u sličnim razgovorima u nas u pravilu posiže za Starčevićem, nije na odmet pronaći kakav kratak tekst, koji čitatelju omogućava da na samo nekoliko stranica pronikne u srž Starčevićevog promišljanja o tom pitanju. Najbolji je takav tekst vjerojatno deseto poglavlje knjige Josipa Horvata "Ante Starčević, kulturno-povjesna slika".

Ne bih li potaknuo znatiželju čitatelja ovih redaka, evo par kritičnih odlomka toga teksta, a na kraju, za onoga tko ima na raspolaganju desetak minuta vremena, i dretve na cijeli tekst:

Ali za Starčevićev pogled u Bosnu bilo je kod njega i snažnih predispozicija; otvaranje istočnoga pitanja samo je moglo obnoviti i ojačati te sklonosti. Starčevićeve simpatije za islam ne počinju u dane krimskoga rata. U Starčevićevom odnosu prema islamu i Bosni ima nešto otajna, kao neki glas krvi koji budi dozive prošlosti. I Starčević može reći s banom Nikolom Erdödyjem: »Mene srce v Bosnu vleče!« Već 1851. ocjenjujući Jukićev naučno-beletristički zbornik »Bosanski prijatelj« veli: »U Bosni žive strana našega najčišćega, najnepokvarenijega naroda, koji lakše može biti bez nas, nego li mi bez njega. Za nas je njegov život znamenitiji nego li pariških proletera i njemačkih mudraca; njegovo je naravno stanje za nas korisnije i potrebitije, nego li zapadna civilizacija, koja smućuje upamet, truje srce i ubija nam život«. Od toga njegovog suda pa do novih, pozitivnih pogleda na islam i njegovu civilizaciju bio je samo jedan korak. Taj korak bio je buntovan, prevratan za dotadašnja sva hrvatska naziranja, pokušaj iz temelja ga izmijeniti. U oduševljenju, kojim Starčević govori o islamu, poimence Hrvatima-muslimanima, bit će koji taj polet romantičnoga zanosa. Pored svega svog nastojanja biti kritičan prema institucijama i poretku turske carevine, Starčevićeva slika Turske je preoptimistična. Ali to nije važno. Odlučno je da je Starčević našao smionosti obračunati s tradicionalnim gledanjem dotadašnjega hrvatskog naobraženoga svijeta na život s onu stranu Granice, počeo rušiti barijere, koje je politički razvitak digao izmedju kršćanskih i muslimanskih Hrvata; Starčević hoće razbiti privid da je preko u Bosni zavjetni dušmanin, on gasi svijetla aureole parola kao što su »predzidje kršćanstva«, »za krst častni i slobodu zlatnu«, tvrdi da odanle ne prijeti opasnost za narodnu slobodu Hrvata. Fascinantnost, koju je islam vršio stoljećima na znatan dio hrvatskoga življa sve od Maura, zatravila je i Starčevića. Za ona zala koja narod trpi u Turskoj Starčević baca krivnju na spletkarske uticaje zapadnih vlasti i grijehe samih kršćana u Turskoj. U Bosni on ne gleda neprijatelja pod čalmom, nego dio svoga naroda, brata po krvi, jeziku, tradicijama, samo druge vjerske pripadnosti, a ta je uvijek za Starčevića nevažna.

Pod apsolutizmom naravski nije bilo moguće javno izricati takva prevratna shvaćanja, kakva je Starčević ispovijedao prema islamu i tražio u odnosu Hrvata prema Bosni. Može ih propagirati samo ustmeno u uskom krugu svojih poklonika i prijatelja. Svoje stanovište vidljivo je označio samo 1858. napisavši u »Hrvatskom kalendaru za prostu godinu 1858.« kojemu je urednik i jedini pisac, jedan članak o Muhamedu, naglasivši svoje simpatije. Tek kasnije, 1869. otvoreno štampa svoje misli o Turskoj, misli, koje su ga morale pokretati u akciji od 1855.

Cijelo to poglavlje prijespomente knjige može se pročitati ovdje: U POTRAZI ZA NOVOM HRVATSKOM